top

Ing. Rudolf Bušo - TUBA

Prevádzka a poštová adresa:

Ing. Rudolf Bušo - TUBA
K Výstavisku 13
(areál Konštrukta Industry.)
911 01 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Fakturačné údaje

Ing. Rudolf Bušo - TUBA
Mateja Bela 39
911 08 Trenčín
IČO:14049945
IČ DPH:SK1020310544
Obvodný úrad Trenčín, č. živn. registra: 309-5381Kontaktné informácie:

  Telefón: +421 948 214 212
  E-mail: tuba@tubatn.sk

Bankové spojenie:

PRIMABANKA a.s., 4250004408/3100
IBAN: SK13 3100 0000 0042 5000 4408
SWIFT: LUBASKBX
Zobraziť Ing. Rudolf Bušo - TUBA na väčšej mape